Việc làm

Tin tức về việc làm trên cả nước. Nội dung thường xuyên được update mới nhất, hót nhất

Thử việc chính là cơ hội sàng lọc nhân tài cho doanh nghiệp

Thử việc chính là cơ hội sàng lọc nhân tài cho doanh nghiệp

Nếu trong buổi phỏng vấn, bạn vẫn nghi ngờ năng lực của ứng viên, thì quá trình thử việc sẽ là thời gian tốt nhất để bạn đánh giá năng lực thật sự của ứng viên.